Wyrażenia regularne (Regular expressions)

Sprawdzacz wyrażeń regularnych (Regular expressions checker) Sprawdzacz wyrażeń regularnych służy do łatwego sprawdzenia czy dana fraza spełnia podane wyrażenie regularne czy też nie. Aby sprawdzić czy dany ciąg spełnia dane wyrażenie regularne wprowadź obydwa do poniższego formularza. Skrypt zwróci wartość true gdy podana fraza spełnia podane wyrażenie bądź też false gdy nie spełnia lub w podanym wyrażeniu regularnym występuje błąd składni:

Wyrażenie regularne (np: ^[0-9]+$):
Ciąg do sprawdzenia:
Jako wyniki pokaż:

Ostatnio przeprowadzone sprawdzenia wyrażeń regularnych
Dokonanych sprawdzeń: 134606
pokaż ostatnie 5 | pokaż tylko moje (max 50)
ID Wyrażenie Ciąg Wynik Pasujące ciągi
133956[^<&]dsfsdsdf/<TRUE
 • d
133955[^<&]gcgfTRUE
 • g
133953[^<&]*&ltTRUE
133952[^<&]*/ltTRUE
 • /lt
133951[^<&]*<TRUE
133949^\d{10}|^[a-zA-Z]{2}aA1234567890TRUE
 • aA
133946[0-9]12TRUE
 • 1
133945[0-9][1-9]12TRUE
 • 12
133944[\?]1122?2TRUE
 • ?
133941[^?]11/222TRUE
 • 1
133939[?]11?222TRUE
 • ?
133937[?]11?1?1TRUE
 • ?
133934^(\s?+[a-zA-Z0-9\.-]+)*$aaaaaaaaa 26-500 bbbbbbbbbTRUE
 • aaaaaaaaa 26-500 bbbbbbbbb
 • bbbbbbbbb
132709(N<[0-9]{1}%|N--)N--TRUE
 • N--
 • N--
132708(N<[0-9]{1}%|N--)N<2%TRUE
 • N<2%
 • N<2%
132707N<[0-9]{1}%N<2%TRUE
 • N<2%
132705N<[0-9-]{0,2}N<2TRUE
 • N<2
132704N<[0-9-]{0,2}N<TRUE
 • N<
131487^[0-9]+$9TRUE
 • 9
131366[\r\n]+.+Funkcja Kierownik kontraktu oraz koordynator prac projektowych. <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #4c5460;"><span style="font-TRUE
 • <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #4c5460;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><b>województwo: </b></span></span></span><span style="color: #4c5460;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">wielkopolskie</span></span></span></span></span>
131357[\r\n].+Funkcja Kierownik kontraktu oraz koordynator prac projektowych. <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #4c5460;"><span style="font-TRUE
131354\..+Funkcja Kierownik kontraktu oraz koordynator prac projektowych. <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #4c5460;"><span style="font-TRUE
 • .
131353\n.+Funkcja Kierownik kontraktu oraz koordynator prac projektowych <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #4c5460;"><span style="font-fTRUE
131352<.+Funkcja Kierownik kontraktu oraz koordynator prac projektowych <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #4c5460;"><span style="font-fTRUE
 • <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #4c5460;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><b>województwo: </b></span></span></span><span style="color: #4c5460;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">wielkopolskie</span></span></span></span></span>
131350\n.+Funkcja Kierownik kontraktu oraz koordynator prac projektowych <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #4c5460;"><span style="font-fTRUE
131349\r\n.+Funkcja Kierownik kontraktu oraz koordynator prac projektowych <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #4c5460;"><span style="font-fTRUE
131268(-?[0-9]+)--45TRUE
 • -45
 • -45
131267(-?[0-9]+)+45dTRUE
 • 45
 • 45
131266(-?[0-9]+)45dTRUE
 • 45
 • 45
131265-?[0-9]+45dTRUE
 • 45
131264-?[0-9]+45TRUE
 • 45
130493^[a-zA-Z0-9\-\_]{1,20}PBL_WETRUE
 • PBL_WE
130048^[a-zA-Z0-9\-\_]{1,20}PBL_WETRUE
 • PBL_WE
127907^[0-9]\d{2}5278TRUE
 • 527
127898^[0-5][0-9]52wTRUE
 • 52
127897^[0-5][0-9]52wTRUE
 • 52
127894^[0-5][0-9]12TRUE
 • 12
127893^[0-9]12TRUE
 • 1
127891[^A-Za-z0-9 _]!TRUE
 • !
127889[^A-Za-z0-9 _][!1222TRUE
 • [
127888[^A-Za-z0-9 _][1222!TRUE
 • [
127887[^A-Za-z0-9 _][1222TRUE
 • [
127886[^A-Za-z0-9 _][1TRUE
 • [
127884^[a-zA-Z0-9\-]{1,20}$BWE-01-HUTTRUE
 • BWE-01-HUT
127882^[a-zA-Z0-9\-]{1,20}$BWE-01TRUE
 • BWE-01
127878^\?attachment_id=([0-9]+)$?attachment_id=1TRUE
 • ?attachment_id=1
 • 1
127877^[a-zA-ZãÃâÂîÎ&#537;&#536;&#539;&#538; \-]*$dddTRUE
 • ddd
127876^[a-zA-ZãÃâÂîÎ&#537;&#536;&#539;&#538; -]*$dddTRUE
 • ddd
127844^[0-9ABCDEF]{17}$175ADDE56CFF45932TRUE
 • 175ADDE56CFF45932
127839([A-Z]{1,3})R456TRUE
 • R
 • R
127832cos(.*)cosa3aaTRUE
 • cosa3aa
 • a3aa
127831cos(.*)cosaaaTRUE
 • cosaaa
 • aaa
127825^\+?([\(\)\-\d\s])+$+48 554 345 678TRUE
 • +48 554 345 678
 • 8
127824^\+?([\(\)\-\d\s])+$+48 22 34-34-34TRUE
 • +48 22 34-34-34
 • 4
127823^\+?([\(\)\-\d\s])+$+48 (22) 34-34-34TRUE
 • +48 (22) 34-34-34
 • 4
127821^\+?([\(\)\-\d\s])+$+48 (22) 34 34 34TRUE
 • +48 (22) 34 34 34
 • 4
127820^\+?([\(\)\-\d\s])+$(22) 34 34 34TRUE
 • (22) 34 34 34
 • 4
127816^[A-Z][a-z]{1,}$AzzTRUE
 • Azz
127815^[A-Z][a-z]{1,}$AzcTRUE
 • Azc
127814[0-9ABCDEF]+[ ]80 7E 7E 7E 7C 82 83 7E 79 82 81 7D 7F 81 82 7D 7C 80 83 7E 85 7D 75 82 89 7F 84 7B 7D 7F 81 82 83 7D 7E 80 84 82 7C 84 85 7E 81 81 83 82 82 84 81 7D 83 7F 7D 82 82 82 85 7F 7E 80 7A 82 87 7C 7D 7E 85 7C 74 82 88 7B 7F 80 7F 81 83 82 80 81 7E 7F 7B 81 82 TRUE
 • 80
127813[0-9ABCDEF][0-9ABCDEF][ ]80 7E 7E 7E 7C 82 83 7E 79 82 81 7D 7F 81 82 7D 7C 80 83 7E 85 7D 75 82 89 7F 84 7B 7D 7F 81 82 83 7D 7E 80 84 82 7C 84 85 7E 81 81 83 82 82 84 81 7D 83 7F 7D 82 82 82 85 7F 7E 80 7A 82 87 7C 7D 7E 85 7C 74 82 88 7B 7F 80 7F 81 83 82 80 81 7E 7F 7B 81 82 TRUE
 • 80
127810.[1-9].201711.1.0 201711.0.0TRUE
 • 017
127809.[1-9].201711.1.0 201711.0.0TRUE
 • 017
127808""TRUE
 • "
127047.[ALT][ALTA]TRUE
 • [A
127046.[ALT][ALT]TRUE
 • [A
126075.dev$ecw.devTRUE
 • .dev
126074.dev$ecs.devTRUE
 • .dev
118716^[a-¿A-¯]*$ddddTRUE
 • dddd
118712^[a-¿A-¯]*$sfdsTRUE
 • sfds
118709^[a-¿A-¯]sfdsTRUE
 • s
118705.*domainannoucement_bookings_with_widget_button_domainTRUE
 • annoucement_bookings_with_widget_button_domain
118700.*Nowak.*Hellcat.*Alojzy Nowak - Co&#182;tam - Hellcat - jutroTRUE
 • Alojzy Nowak - Co&#182;tam - Hellcat - jutro
118699.*Nowak.*HellcatAlojzy Nowak - Co¶tam - Hellcat - jutroTRUE
 • Alojzy Nowak - Co¶tam - Hellcat
118698.*Nowak.*HellcatNowak - E17.4 - HellcatTRUE
 • Nowak - E17.4 - Hellcat
118697[a-zA-Z0-9]{5,}bgarden_TRUE
 • bgarden
118695^[a-zA-Z0-9]{5,}$bgardenTRUE
 • bgarden
118694[a-zA-Z0-9]{5,}bgardenTRUE
 • bgarden
118686^[a-zA-Z0-9!#$%&'\*\+\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-zA-Z0-9!#$%&'\*\+\/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-zA-Z0-9](?:[azA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?cwiczenie@czz.plTRUE
 • cwiczenie@czz.pl
118678^[a-zA-Z0-9!#$%&'\*\+\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-zA-Z0-9!#$%&'\*\+\/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-zA-Z0-9](?:[azA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?test@o2.plTRUE
 • test@o2.pl
118677^[a-zA-Z0-9!#$%&'\*\+\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-zA-Z0-9!#$%&'\*\+\/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-zA-Z0-9](?:[azA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?test@o2.plTRUE
 • test@o2.pl
118608^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})$2012-02-99TRUE
 • 2012-02-99
 • 2012
 • 02
 • 99
118607^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})$2012-02-33TRUE
 • 2012-02-33
 • 2012
 • 02
 • 33
118606^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})$2012-02-32TRUE
 • 2012-02-32
 • 2012
 • 02
 • 32
118604^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})$2012-02-04TRUE
 • 2012-02-04
 • 2012
 • 02
 • 04
118600^(\s?+[a-zA-Z0-9\.-]+)*$sdsd gdsgdsgTRUE
 • sdsd gdsgdsg
 • gdsgdsg
118599^(\s?+[a-zA-Z0-9\.-]+)*$sdsdTRUE
 • sdsd
 • sdsd
118598^(\s?+[a-zA-Z0-9\.-]+)*$sdsdTRUE
 • sdsd
 • sdsd
118596\(*\.md\)dupa (aki aan.md)TRUE
 • .md)
118592\(*\.md\)dupa (aki aan.md)TRUE
 • .md)
118590\(*\.md\)dupa (aki aan.md)TRUE
 • .md)
118589\(*dupa (aki aan.md)TRUE
118588\(dupa (aki aan.md)TRUE
 • (
118576bip.*\.pldruzbica.bip.gov.plTRUE
 • bip.gov.pl
118574bip.*\.plbip.druzbica.gov.plTRUE
 • bip.druzbica.gov.pl
Dokonanych sprawdzeń: 134606
pokaż ostatnie 5 | pokaż tylko moje (max 50)

Składnia wyrażeń regularnych (Regular expressions Syntax) Na powyższy temat napisano juz całe tomiszcza - nie ma więc sensu sie rozpływać nad tym na tej stronie. Podam jedynie kilka linków do stron opisujšcych składnię wyrażeń regularnych:

Przykładowe wyrażenia regularne (Regular expressions examples) Poniżej zamieszczam kilka linków do stron zawierających przykładowe wyrażenia regularne:

Nawigator
[powrót do góry strony]