Wyrażenia regularne (Regular expressions)

Sprawdzacz wyrażeń regularnych (Regular expressions checker) Sprawdzacz wyrażeń regularnych służy do łatwego sprawdzenia czy dana fraza spełnia podane wyrażenie regularne czy też nie. Aby sprawdzić czy dany ciąg spełnia dane wyrażenie regularne wprowadź obydwa do poniższego formularza. Skrypt zwróci wartość true gdy podana fraza spełnia podane wyrażenie bądź też false gdy nie spełnia lub w podanym wyrażeniu regularnym występuje błąd składni:

Wyrażenie regularne (np: ^[0-9]+$):
Ciąg do sprawdzenia:
Jako wyniki pokaż:

Ostatnio przeprowadzone sprawdzenia wyrażeń regularnych
Dokonanych sprawdzeń: 139813
pokaż ostatnie 5 | pokaż tylko moje (max 50)
ID Wyrażenie Ciąg Wynik Pasujące ciągi
139813^(([0-2][0-9])|([3][0-1]))\-(Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec)\-\d{4}$01-Jan-1223TRUE
 • 01-Jan-1223
 • 01
 • 01
 • Jan
139810^(([0-9])|([0-2][0-9])|([3][0-1]))\-(Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec)\-\d{4}$0-Jan-1223TRUE
 • 0-Jan-1223
 • 0
 • 0
 • Jan
139809^(([0-9])|([0-2][0-9])|([3][0-1]))\-(Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec)\-\d{4}$3-Jan-1223TRUE
 • 3-Jan-1223
 • 3
 • 3
 • Jan
139806^(([0-9])|([0-2][0-9])|([3][0-1]))\-(Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec)\-\d{4}$2-Jan-1223TRUE
 • 2-Jan-1223
 • 2
 • 2
 • Jan
139805^(([0-9])|([0-2][0-9])|([3][0-1]))\-(Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec)\-\d{4}$12-Jan-1223TRUE
 • 12-Jan-1223
 • 12
 • 12
 • Jan
139804^(([0-9])|([0-2][0-9])|([3][0-1]))\-(Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec)\-\d{4}$12-Jan-1223TRUE
 • 12-Jan-1223
 • 12
 • 12
 • Jan
139802^(([0-9])|([0-2][0-9])|([3][0-1]))\/(Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec)\/\d{4}$12/Jan/1223TRUE
 • 12/Jan/1223
 • 12
 • 12
 • Jan
139794^[0-9]+$1TRUE
 • 1
139789^[0-9]+$1454555TRUE
 • 1454555
139786^[[:digit:]]+$1454555TRUE
 • 1454555
139785^[[:digit:]]+$1TRUE
 • 1
139784^[[:digit:]]+$1TRUE
 • 1
139780^[[:digit:]]+$12345678976543213456TRUE
 • 12345678976543213456
139779^[[:digit:]]+$12345678976543213456TRUE
 • 12345678976543213456
139777^[[:digit:]]+$3123123TRUE
 • 3123123
139775.*22asdsdsdTRUE
 • 22asdsdsd
139774.*22TRUE
 • 22
139772^\d{0,3}\ +|d{0,3}\ +|d{3}\,d{2}$33 222,33TRUE
 • 33
139770^\d{0,3}\ +|d{0,3}\ +|d{3}\,d{2}$1 222,33TRUE
 • 1
139769^\d{0,3}\ +|d{0,3}\ +|d{3}\,d{2}$1 222,33TRUE
 • 1
139768^\d{0,3} +|d{0,3} +|d{3},d{2}$1 222,33TRUE
 • 1
139760^\d{0,3} +|d{0,3} +|d{3},d{2}$1 222,33TRUE
 • 1
139759^\d{0,3} +|d{0,3} +|d{3},d{2}$1 222,33TRUE
 • 1
139665^[a-z0-9\._%-][email protected][a-z0-9\.-]+\.[a-z]{2,4}$[email protected]TRUE
139655\d+\,\d\d23,44TRUE
 • 23,44
139652\d*werwrTRUE
139651\d*234TRUE
 • 234
139634[^0]50TRUE
 • 5
139633[^0]505TRUE
 • 5
139632[^23]5TRUE
 • 5
139629[^0]23TRUE
 • 2
139627^0-*0TRUE
1396250-*0TRUE
139624^[\w\d\s±æê³ñ󶼿¡ÆÊ£ÓѦ¬¯.,]{0,150}$Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus lorem arcu, at dignissim sapien volutpat ac. Pellentesque ut nisl at augue posuere.TRUE
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus lorem arcu, at dignissim sapien volutpat ac. Pellentesque ut nisl at augue posuere.
139622^[\w\d\s±æê³ñ󶼿¡ÆÊ£ÓѦ¬¯.,]{0,150}$Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus lorem arcu, at dignissim sapien volutpat ac. Pellentesque ut nisl at augue posuere.TRUE
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus lorem arcu, at dignissim sapien volutpat ac. Pellentesque ut nisl at augue posuere.
139574^4426(10|1|12|20|21|22|30|40)000(0|9)4426210009TRUE
 • 4426210009
 • 21
 • 9
139573^441(1|2|3|4|5)..00004413300000TRUE
 • 4413300000
 • 3
139572^441(1|2|3|4|5)..00004412290000TRUE
 • 4412290000
 • 2
139571^441(1|2|3|4|5)..00004411330000TRUE
 • 4411330000
 • 1
139568^(4422.....)4422000005TRUE
 • 442200000
 • 442200000
139564(?!5$)^(4422)4422000005TRUE
 • 4422
 • 4422
139563(?!5$)^(4422)4422000009TRUE
 • 4422
 • 4422
1395585$4421230005TRUE
 • 5
139557^4421(03|04|05|13|14|23|24|33|34|53|54|63|64)00054421230005TRUE
 • 4421230005
 • 23
139554^4421(03|04|05|13|14|23|24|33|34|53|54|63|64)4421230005TRUE
 • 442123
 • 23
139553^4421(03|04|05|13|14|23|24|33|34|53|54|63|64)4421030005TRUE
 • 442103
 • 03
1395461(0|1)*(00|101)+000100000TRUE
 • 100000
 • 00
139544b(aa|b)*|(ab(a|ba)*)baaaaTRUE
 • baaaa
 • aa
139543b(aa|c)*|(ab(a|ba)*)baaaaaTRUE
 • baaaa
 • aa
139542b(aa|c)*bcTRUE
 • bc
 • c
139539b(aa|b)*|(ab(a|ba)*)abbaaTRUE
 • abbaa
 • abbaa
 • a
139538b(aa|b)*|ab(a|ba)*abbaaTRUE
 • abbaa
 • a
139537b(aa|b)*|ab(a|ba)*bbTRUE
 • bb
 • b
139536b(aa|b)*|(ab(a|ba)*)bbTRUE
 • bb
 • b
139534b(aa|b)*bbTRUE
 • bb
 • b
139532b(aa|b)*baaTRUE
 • baa
 • aa
139531(b(aa|b))*baaTRUE
 • baa
 • baa
 • aa
139527bbsbbsTRUE
 • bbs
139513@www.instagram.com 2 kwi 2018 Natsu na Instagramie: „Czasami zdarzy mi siê mniej pomalowaæ...??????” www.instagram.com 31 mar 2018 Natsu na Instagramie: „Czasami zdarzy mi siê mniej pomalowa&aeliTRUE
 • @
139512[0-9]{4}[\.\-\#\/][0-9]{2}[\.\-\#\/][0-9]{2}dane i tresc 2018.03-23 i cos tam 24.03.1977TRUE
 • 2018.03-23
139511[0-9]{4}[\.\-\#\/][0-9]{2}[\.\-\#\/][0-9]{2}dane i tresc 2018-03-23 i cos tam 24.03.1977TRUE
 • 2018-03-23
139510[0-9]{4}[\.\-\#\/][0-9]{2}[\.\-\#\/][0-9]{2}|[0-9]{2}[\.\-\#\/][0-9]{2}[\.\-\#\/][0-9]{4}dane i tresc 2018-03-23 i cos tam 24.03.1977TRUE
 • 2018-03-23
139505^NJ-\d\d\d$NJ-002TRUE
 • NJ-002
139504^NJ-\d\d\d$NJ-001TRUE
 • NJ-001
139501^0+048889815084TRUE
139498^([0-9]|0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$15:39TRUE
 • 15:39
 • 15
137914^[1-9]\d{1,10}\d{1,10}\,?\d{0,2}$921312,12TRUE
 • 921312,12
137912^[1-9]\d{1,10}\d{1,10}\,?\d{0,2}$21312,12TRUE
 • 21312,12
137909^\d{1,10}\,?\d{0,2}$0021312,12TRUE
 • 0021312,12
137908^\d{1,10}\,?\d{0,2}$21312,12TRUE
 • 21312,12
137906^\d{1,10}\,?\d{0,2}$21312TRUE
 • 21312
137903^\d+\,?\d+$21312TRUE
 • 21312
137902^\d+\,?\d+$213,12TRUE
 • 213,12
137899\d+\,?\d+213,,TRUE
 • 213
136754([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}255.255.255.255TRUE
 • 255.255.255.255
 • 255.
135213[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}1234567890TRUE
 • 1234567890
 • 23
 • 23
134731\d{4}[\.\-]\d{2}[\.\-]\d{2}jaka¶ data 2018-01-01 kiamndskfnajdsn fTRUE
 • 2018-01-01
134727^.*afsdasdf sda sdaf sfsdf sdf sdfTRUE
 • afsdasdf sda sdaf sfsdf sdf sdf
134726^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)(?!11-3-39)(?!11-1-1-10)(?!11-1-2-4)(?!11-11-[35])(?!7-[45])(?!12-4)(?!11-5-1-[12345])500-2-11-1-1-4TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134724^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)(?!11-3-39)(?!11-1-1-10)(?!11-1-2-4)(?!11-11-[35])(?!7-[45])(?!12-4)(?!11-5-1-[12345])500-2-12TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134716^(?!500-2).*402-99-3TRUE
 • 402-99-3
134715^(?!500-2).*402-99-3TRUE
 • 402-99-3
134712^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)(?!11-3-39)(?!11-1-1-10)(?!11-1-2-4)(?!11-11-[35])(?!7-[45])(?!12-4)(?!11-5-1-[12345])500-2-11-1-2-6TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134710^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)(?!11-3-39)(?!11-1-1-10)(?!11-1-2-4)(?!11-11-[35])(?!7-[45])(?!12-4)(?!11-5-1-[12345])500-2-11-1-1-11TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134707^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)(?!11-3-39)(?!11-1-1-10)(?!11-1-2-4)(?!11-11-[35])(?!7-[45])(?!12-4)(?!11-5-1-[12345])500-2-11-11-4TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134705^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)(?!11-3-39)(?!11-1-1-10)(?!11-1-2-4)(?!11-11-[35])(?!7-[45])(?!12-4)(?!11-5-1-[12345])500-2-11-11-6TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134704^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)(?!11-3-39)(?!11-1-1-10)(?!11-1-2-4)(?!11-11-[35])(?!7-[45])(?!12-4)(?!11-5-1-[12345])500-2-11-3-17TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134702^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)(?!11-3-39)(?!11-1-1-10)(?!11-1-2-4)(?!11-11-[35])(?!7-[45])(?!12-4)(?!11-5-1-[12345])500-2-11-5-1-6TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134698^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)(?!11-3-39)(?!11-1-1-10)(?!11-1-2-4)(?!11-11-[35])(?!7-[45])(?!12-4)(?!11-5-1-[12345])500-2-14TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134695^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)500-2-11-3-39TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134692^(500-2-)(?![79]-[67])(?!13)500-2-7-8TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134689^(500-2-)(?![79]-[67])500-2-13TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134687^(500-2-)(?![79]-[67])|(?!13)500-2-7-7TRUE
134686^(500-2-)(?![79]-[67])|^(500-2-)(?!13)500-2-7-7TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134685(^(500-2-)(?![79]-[67]))|(^(500-2-)(?!13))500-2-7-7TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
 • 500-2-
134684^(500-2-)(?![79]-[67])|^(500-2-)(?!13)500-2-7-7TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134683^(500-2-)(?![79]-[67])|^(500-2-)(?!13)500-2-7-8TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134682^(500-2-)(?![79]-[67])|^(500-2-)(?!13)500-2-7-8TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134681^(500-2-)(?![79]-[67])500-2-7-8TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
134679^(500-2-)(?![79]-[67])500-2-12TRUE
 • 500-2-
 • 500-2-
Dokonanych sprawdzeń: 139813
pokaż ostatnie 5 | pokaż tylko moje (max 50)

Składnia wyrażeń regularnych (Regular expressions Syntax) Na powyższy temat napisano juz całe tomiszcza - nie ma więc sensu sie rozpływać nad tym na tej stronie. Podam jedynie kilka linków do stron opisujšcych składnię wyrażeń regularnych:

Przykładowe wyrażenia regularne (Regular expressions examples) Poniżej zamieszczam kilka linków do stron zawierających przykładowe wyrażenia regularne:

Nawigator
[powrót do góry strony]