Ta strona nie byla aktualizowana od 2007 roku. Traktujcie ja jako archiwum.

VIM - Linux Slackware

Kilka porad odnośnie edytora VIM Poniżej zamieszczam kilka przydatnych informacji odnośnie edytora VIM. W zasadzie to są one przydatne głównie dla mnie a ta strona jest po to, abym niczego nie zgubił w przyszłości ;) Może jednak komuś z Was się coś przyda.

Nowe rozszerzenie w kolorowaniu składni Problem: mamy jakieś nowe rozszerzenie pliku (np.lib) i chcemy, aby pliki tego rodzaju używały kolorowania składni z wybranego języka (np.php). Znam trzy rozwiązania. W pierwszych dwóch należy najpierw znaleźć plik filetype.vim:
# locate filetype.vim
/usr/share/vim/vim63/filetype.vim
Teraz przystępujemy do edycji powyższego pliku. Pierwsza metoda:
 1. Szukamy ciągu au BufNewFile,BufRead *.php,*.php3 setf php (jeśli nie znajdziemy to szukamy po prostu php i czegoś w rodzaju owej linii)
 2. Dodajemy tutaj nasze rozszerzenie: au BufNewFile,BufRead *.php,*.php3,*.lib setf php
 3. Upewniamy się, iż nie ma konfliktów - to rozszerzenie może być przypisane do innego rodzaju pliku! Czyli szukamy ciągu lib w pliku filetype.vim, i w linijce postaci au BufNewFile,BufRead *.lib setf cobol usuwamy nasze *.lib


Metoda druga: na samym końcu pliku filetype.vim dodajemy taki wpis (zmieniając oczywiście rozszerzenia tak aby pasowały do tego co chcemy otrzymać):

" my filetype file
if exists("did_load_filetypes")
finish
endif
augroup filetypedetect
au! BufRead,BufNewFile *.lib setfiletype php
augroup END


No i ostatnia metoda (thx Frogu) - najprostsza... edytujemy bezpośrednio plik .vimrc dodając na jego końcu:

augroup filetypedetect
    au! BufRead,BufNewFile *.lib setfiletype php
augroup END
	

plik konfiguracyjny .vimrc
colorscheme elflord
highlight Comment ctermfg=darkgreen
set history=1000
set mouse-=a
:syntax enable
augroup filetypedetect
    au! BufRead,BufNewFile *.lib setfiletype php
augroup END
set nobackup
set nowritebackup